Greenely är mottagare av Årets unga affärsidé 2014

Idag presenterades Solnas fyra årliga näringslivspriser, plus ett hedersomnämnande. Företaget Greenely mottar priset Årets unga affärsidé, för en kreativ app för hållbar utveckling, bättre miljötänk och agerande. Årets företagare i Solna är Hami Rashidi, grundare av SMB – Städ Materiel Bolaget.

- Jag är glad över att vara med och uppmärksamma årets pristagare. Tillsammans med andra företag och framgångsrika entreprenörer som startar och driver företag har de en viktig roll för de jobb som skapas här, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande.

Priset Årets unga affärsidé delas varje år ut av Solna stad, Fabege, PwC och Handelsbanken. Årets pristagare, företaget Greenely, har tagit fram en app som visar hur mycket el som förbrukas i hemmet. Med priset kommer ett tillskott av aktiekapital på 50 000 kronor från huvudsponsorn Fabege.

Priset Årets företag i Solna delas varje år ut av Solna stad, Handelskammaren och Företagarna. Juryns motivering till årets pristagare Hami Rashidi är:
En motiverande, drivande och stöttande ledare med framgångsrikt koncept som lyfter sitt företag mot stark lönsamhet och tillväxt. Hans ledarskap fokuserar på en bred etnisk mångfald bestående av ett ungt team som varit en framgångsfaktor för affärerna. Miljöaspekten är en viktig parameter gällande produkter, kunder och medarbetare. Årets företagare arbetar strategiskt både för en lönsam utveckling för sitt eget företag samtidigt som han möjliggör andra småföretag att växa. Vi är stolta över att ha detta tillväxtföretag här i Solna.
Pris för samhällsansvar till Function Sverige AB
Årets CSR-företag blev Function Sverige AB, som tar emot personer i praktik med syfte att det ska leda till anställning.
Miljöpris till Statens Fastighetsverk
Årets Miljöpris går till Statens Fastighetsverk för att de bidragit på ett betydelsefullt sätt i arbetet med att uppnå flera av de nationella miljömålen samt miljökvalitetsnormerna för vatten i Solna stad.
Hedersomnämnande till Vattenfall
Vattenfall får ett hedersomnämnande för sitt nya huvudkontor i Arenastaden:
Med energieffektiva lösningar, solpaneler och gröna tak är det en av Sveriges miljövänligaste kontorsbyggnader.

Dela: