Solna har Sveriges bästa företagsklimat

Solna toppar fjärde året i rad Svenskt Näringslivs årliga ranking över kommunernas företagsklimat. Totalt är det sjätte gången under 2000-talet som Solna tar hem förstaplatsen.

– Vi är mycket glada över att även i år ta en förstaplacering. Det är företag som skapar tillväxt och välfärd och jag är övertygad om att Solnas låga arbetslöshet är ett resultat av det goda företagsklimatet, säger Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Solna har sedan slutet av 1990-talet haft målet att vara den företagsvänligaste kommunen i landet. Strategin har varit att skapa goda förutsättningar för företag att verka i Solna genom att bl a förbättra infrastrukturen och stadens företagsservice, upphandla varor och tjänster i konkurrens samt att erbjuda nyföretagarrådgivning. Målet nåddes första gången 2004 och därefter har staden vunnit 2005, 2008, 2009, 2010 och nu 2011.

– Solna fortsätter att imponera med både mycket goda betyg från de egna företagarna och höga värden på de statistiska faktorer som kompletterar enkätsvaren, säger Carolina Brånby, ansvarig för lokalt företagsklimat på Svenskt Näringsliv.

– Vi nöjer oss inte och lutar oss tillbaka, utan ska fortsätta det viktiga arbetet med att förbättra förutsättningarna för företagande i Solna. Detta arbete sker på bred front i staden, men ett särskilt fokusområde är att förbättra samarbetet mellan skola och näringsliv för att uppmuntra entreprenörskap, säger Lars-Erik Salminen. 

Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat baseras främst på enkätsvar från drygt 33 000 företag i Sveriges 290 kommuner, men också på statistisk data från SCB och UC.

För mer information, kontakta:
Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordförande i Solna, 073-660 94 70
Kristina Tidestav, stadsdirektör i Solna, 070-277 18 56

Dela: