Sveriges största teckningsprojekt blir EU-gåva

Under det svenska ordförandeskapet i EU kommer en tredjedel av alla EU-möten i Sverige att hållas på Royal Park Hotel i Solna.

Här kommer 3 500 EU-delegater att mötas och fatta beslut i frågor om allt från miljö och klimat till ekonomi och sysselsättning. Alla delegater som bor på Royal Park Hotel i Solna kommer att få en unik gåva i form av en EU-teckning från någon av Solnas alla skolelever.

Dela: