Solna stads webb har fått nytt ansikte

Den 12 september lanserar Solna stad en ny modern webbplats som ska underlätta för dig som medborgare, företagare eller besökare att ta del av den service och de tjänster som staden tillhandahåller.

På den nya webben ska det bli lättare att följa de beslut som staden fattar och öka möjligheten för dig att vara med och påverka den demokratiska beslutsprocessen.

Allt eftersom kommer Solna stad att addera funktioner som gör det möjligt för dig att använda stadens tjänster och service på tider som passar dig bäst och det kommer att vara möjligt att på ett enkelt sätt jämföra olika alternativ.

Dela: