Solna får pengar för att utveckla Svenska för invandrare

Solna stad får en miljon kronor av regeringen för att i ett projekt bedriva kvalitetshöjande åtgärder inom Svenska för invandrare. Försöksverksamheten pågår i 15 månader med start den 1 oktober 2009.

- Vi är väldigt glada över att få den här möjligheten till att utveckla vår Sfi-undervisning. Språket i kombination med ett aktivt arbetsliv är de viktigaste delarna i vårt integrationsarbete, säger Pehr Granfalk, kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst.

När projektet är slutfört ska Solnas reslutat jämföras med kommuner som infört så kallad Sfi-bonus för att se vilket system som är bäst för Sfi-studenten. Pengarna från regeringen kommer att gå till följande förstärkningar inom Sfi-undervisningen:

Intestning
Alla sfi-elever placeras i tre olika studievägar utifrån utbildningsbakgrund. Bland annat tittar man på eventuella svenskkunskaper som finns sedan tidigare. Arbetet sker i form av intervjuer och tester.

Intensivundervisning i små grupper
Merparten av projektpengarna läggas på ökad lärarbemanning. Tanken är extra pedagogiska insatser i syfte att identifiera elever som inte klarar vissa kunskapströsklar och därför har en långsammare språkutveckling.

Introduktion och studieteknik
Solnas sfi-elever kommer från många olika länder. Det är inte ovanligt att kulturella kollisioner uppstår med den svenska undervisningsmodellen. Situationen kan innebära att det tar extra lång tid för vissa elever att komma igång. Solna förstärker därför sfi-elevernas introduktion och ska arbeta med att lära ut effektiv studieteknik.

Interaktiv språkstudio
Elever tillhörande språkgrupper som ligger långt ifrån det svenska språket har ofta svårt att lära sig svensk språkuppbyggnad. För att erbjuda dem ytterligare individualiserad uttalsträning blir det möjligt att komplettera undervisningen med ett så kallat språklabb.

Dela: