Polisvolontärer rekryteras till Solna

Sedan den 1 maj i år har Solna en ny närpolischef vid namn Marie Hummer. På fredagsmorgonen (15/5) träffade hon och representanter från polisen Arion Chryssafis, ordförande i Solna stads trygghetsråd, för att prata om det pågående projektet med polisvolontärer för Solna närpolisområde.

Ett 10-tal personer genomgår i dagarna en rekryteringsprocess och därefter väntar utbildning kring lag och rätt, kommunikation och beteende med mera. Polisvolontärerna kommer sedan att vara färdiga för uppdrag lagom till skolavslutningen. Syftet med polisens volontärer är att de ska bidra i det brottsförebyggande arbetet, vara trygghets- och kontaktskapande och kunna stödja brottsoffer.

- Solna stad och närpolisen i Solna har sedan länge haft ett djupt och väl fungerande samarbete för ökad trygghet i Solna. Det är därför mycket glädjande att närpolisen i Solna höjer ambitionsnivån genom att rekrytera volontärer, sa Arion Chryssafis, ordförande i Solna stads trygghetsråd, efter mötet.

Ny närpolischef i Solna sedan 1 maj

Sedan den 1 maj i år har Solna en ny närpolischef vid namn Marie Hummer. Marie har arbetat inom Polisen i 16 år med mångfald, jämställdhet, brottsofferfrågor och andra övergripande strategiska uppdrag på bland annat länskriminalpolisen i Stockholm och justitiedepartementet.

Dela: