Ny form av trygghetsvandring i Solna

Tidigare har trygghetsvandringar genomförts på kvällstid men idag (11/6) genomfördes den första trygghetsvandringen på dagtid i Solna.

Trygghetsvandringar har genomförts i Solna sedan 2006 och syftet är att hitta miljöer och områden som kan upplevas som otrygga.

- Solna är en trygg stad och risken att bli utsatt för brott är relativt liten. Solnabor och besökare ska känna sig trygga när de rör sig i staden. Trygghet har inte alltid så mycket att göra med risken för att bli utsatt för brott utan mer om den fysiska miljön, säger Arion Chryssafis, ordförande i trygghetsrådet.

Anledningen till att man nu genomför den första trygghetsvandringen på dagtid i Solna är att man hoppas att dagsljuset ska göra det lättare att se vad som bör åtgärdas i den fysiska miljön.

- Tidigare har vi genomfört trygghetsvandringar på kvällstid men nu prövar vi att genomföra dem på dagtid. Styrgruppen samlar in information och upprättar en korrigeringslista som utgör en viktig del i arbetet med tryggare närmiljö för Solnaborna.

En annan viktig del i trygghetsarbetet är att stoppa ungdomars tillgång till alkohol. Därför genomförs också en anti-langning kampanj under slutet av veckan.

Dela: