EU påverkar 60 procent av stadens beslut

I veckan träffas ett 80-tal tjänstemän från medlemsländernas regeringskanslier i Solna för att diskutera hur EU-lagstiftning påverkar på den kommunala nivån.

Under mötet kommer deltagarna bland annat att diskutera hur EU:s lagstiftning påverkar det lokala och regionala självstyret och hur man bättre kan förutse vilka praktiska konsekvenser ny EU-lagstiftning får när den ska införas i kommuner och regioner.

-Eftersom hela 60 procent av alla kommunala beslut i Solna påverkas av EU är det här ett väldigt viktigt möte, säger Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Mötet hålls på Försundavik, där hela 30 procent av alla möten under Sveriges ordförandeskap äger rum.

Dela: