Nyhetsarkiv

Beslut naturreservat kring Råstasjön - Solnas tredje naturreservat inrättat

19 december 2017

Igår kväll beslutade kommunfullmäktige i Solna att inrätta ett naturreservat kring Råstasjön. Det blir Solnas tredje naturreservat vid sidan om Igelbäckens naturreservat och Ulriksdals naturreservat.

Fler bostäder och utökade möjligheter vid gamla Råsundastadion

19 december 2017

En ändring av detaljplanen görs för att möjliggöra bostäder i det s.k. Dallashuset, samtidigt som krav införs på publika ytor i den del av huset som ligger mot torget. Dessutom breddas möjligheten till olika sorters bostäder i det tidigare kontorshuset "Kammen". Totalt möjliggör det för ca 100 nya lägenheter i ett av Solnas mest centrala lägen.

Förnyat samarbetsavtal om nationaldagsfirande med Operan i Haga

19 december 2017

Nationaldagsfirandet med Operan i Haga är sedan 2012 en uppskattad familjetillställning i Hagaparken i samarbete mellan Solna stad, Kungliga Operan AB och Ståthållarämbetet. Nu har ett förnyat avtal skrivits på, som säkrar arrangemanget till och med år 2020.

Ny strategi för ökade kunskapsresultat i skolan

19 december 2017

Solna stad arbetar sedan flera år aktivt med resultatutvecklingen inom skolan och satsar på såväl kompetensutveckling av personal och fler förstelärare som ökad trygghet och digitalisering. Nu har även en strategi för förbättrade kunskapsresultat i skolan tagits fram.

Förebygg risken för brand i vinter

19 december 2017

Brandsäkerhet är särskilt viktigt att ha i åtanke under julen, när vi samlas kring levande ljus och eldstäder hemma. Solnas säkerhetschef Marcus Qvennerstedt berättar vad man bör tänka på.

Våld i hemmet ökar under julen

18 december 2017

Under högtider och ledigheter kan det bli extra tungt för de barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Solna stad erbjuder stöd till dig som utsätts, men också till dig som utövar våld.

Fortsatt julstämning i helgen

15 december 2017

Solna Brass och kören Juvelerna står för den musikaliska julatmosfären på varsitt håll, och kom ihåg att denna helg är sista chansen att ta del av Fjärilshusets julmarknad. En sevärd konståkningstävling, följt av isdisco för allmänheten, tillhör också helgens begivenheter.

Rätt hjälp till särskilt begåvande barn

14 december 2017

Alla barn i förskolan och skolan ska ges likvärdiga och goda möjligheter att lyckas maximera sin utveckling. Utifrån sina egna förutsättningar ska barnen kunna utvecklas så långt som möjligt. För att synliggöra och uppmärksamma de särskilt begåvade barnen har Solna stad tagit fram en ny handlingsplan.

Arenastaden utvecklas med fler bostäder och ökad stadskänsla

13 december 2017

Byggnadsnämnden har den 6 december fattat beslut om granskning av den nya detaljplanen för kv. Farao m.fl i Arenastaden. Syftet är att åstadkomma fler bostäder, ny kontorsbebyggelse samt ny cykel- och gångväg. Totalt kan det röra sig om cirka 600 nya lägenheter. Förslaget skapar förutsättningar för en levande stadsmiljö - dygnets alla timmar.

Är du oroad över dina egna eller en ungdoms alkoholvanor?

13 december 2017

Under julen ökar alkoholkonsumtionen generellt då många är lediga. Om du känner att du har behov av att prata om dina alkoholvanor, kan du hos socialförvaltningens vuxenenhet träffa en behandlare för ett antal rådgivande samtal. Även risken för att ungdomar dricker alkohol eller tar droger ökar under julen och det finns stöd att få.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 (denna sida) , 5 , 6 , , 233 , Nästa

Filtrera nyheter

Begränsa till ämnesområde