Nyhetsarkiv

Sök Solna stads hållbarhetsstipendium

4 juli 2018

Är du engagerad i en idrottsförening? Arbetar din idrottsförening med hållbarhet, eller vill göra det mer i framtiden? Solna stads stipendium för hållbar utveckling riktar sig i år till idrottsföreningar verksamma i Solna som främjar social och miljömässig hållbarhet. Ansök senast 1 september!

Satsning på språkutveckling syns i förskolan

6 juli 2018

Under läsåret 2017-2018 har satsningarna på språkutveckling fortsatt i Solna stads förskolor och cirka 150 pedagoger har deltagit i kompetensinsatsen Läslyftet som drivs av Skolverket. När satsningen nu har utvärderats är resultatet är mycket positivt.

Praktgondolens återkomst till Haga

2 juli 2018

Delfinen II, Gustav IIIs återskapade gondol från 1700-talet, har nyligen anlänt Hagaparken. Precis som för 200 år sedan speglar sig nu en förgylld praktgondol i vattnet nedanför Pelousen och Gustaf IIIs paviljong.

Nytt parkeringshus vid Arenastaden - ute på samråd

28 juni 2018

I takt med att området runt Arenastaden expandera ökar behovet av parkeringsplatser. Därför vill Fabege bygga ett p-hus som placeras innanför rampen som förbinder Kolonnvägen med Signalbron. Utöver parkeringsplatser för bil och cykelparkeringar kommer en ökad närvaro av personer, verksamheter och belysning bidra till tryggheten i området. Samråd om p-huset pågår mellan den 20 juni 2018 – 3 september 2018.

Ny pendeltågsstation i Huvudsta

26 juni 2018

Huvudsta får en ny pendeltågsstation och delar av järnvägen genom Solna däckas över när Mälarbanan utökas till fyra spår – enligt en överenskommelse som träffats mellan Solna stad och Trafikverket. Beslut om överenskommelsen förväntas fattas av kommunfullmäktige i Solna stad den 27 augusti 2018.

Solna stationsområde utvecklas till en attraktiv och trygg knutpunkt

19 juni 2018

Solna stad har som långsiktigt mål att utveckla området runt Solna station till en attraktiv och trygg knutpunkt. Genom att överbrygga den fysiska barriär som utgörs av Ostkustbanan är ambitionen att länka samman stadsdelarna Hagalund och Arenastaden med Solna station.

Samråd för 80 nya bostäder i Bergshamra

26 juni 2018

I södra Bergshamra planerar Stena Fastigheter AB att ersätta ett existerande garage med totalt ca 80 nya lägenheter samt ett underliggande garage. I samband med förändringen underlättas för gående samtidigt som trafiksäkerheten ökas på Bockholmsvägen genom att trottoar anläggs även på den östra sidan. Förslaget är nu, efter beslutet i byggnadsnämnden, ute på samråd mellan den 21 juni och 23 september.

Nya avtal med högre kvalitetskrav för Solnas äldreboenden

21 juni 2018

Under våren har Solna stad genomfört en stor upphandling gällande driften av stadens vård- och omsorgsboenden. Torsdagen den 21 juni tecknades avtalen med de utförare som tar över driften i Solna upp till elva år framåt. Avtalen börjar gälla den 1 mars 2019.

Resultat av brukarundersökningen Förskola & Skola 2018

21 juni 2018

Nu kan du ta del av resultaten från Barn- och utbildningsförvaltningens brukarundersökning som genomfördes i april och maj 2018.

Pep-dag i Hagaparken med Prins Daniels Lopp

20 juni 2018

Söndag 16 september klockan 11-15 välkomnas familjer till Pep-dag i Hagaparken. Barn födda 2006–2012 kan springa Prins Daniels Lopp. Deltagande är gratis och alla deltagare får medalj.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , , 90 , Nästa

Filtrera nyheter

Begränsa till ämnesområde