Nyhetsarkiv

Sverige-Slovakien på Friends Arena 16/10

15 oktober 2018

Sverige möter Slovakien Friends Arena den 16 oktober i en träningslandskamp. Publiksiffran räknas i dagsläget till knappa 20.000 och starttid är 20:45. Planera resvägen i förtid, tänk framförallt kollektivt och spana gärna in våra övriga tips!

Grodinventering visar på hög biologisk mångfald i Solna

9 oktober 2018

Så många som fyra av Stockholms läns fem groddjur återfinns i Solna visar en ny inventering av stadens groddjur, som genomförts på ett tjugotal platser. Förekomst av många groddjur är ett tecken på välmående natur med biologisk mångfald.

Vill du hjälpa en medmänniska? Bli god man eller förvaltare!

9 oktober 2018

Är du en engagerad person som vill hjälpa en medmänniska? Just nu behöver vi fler gode män och förvaltare. Som god man eller förvaltare hjälper du en annan person att sköta ekonomin, kontakta olika myndigheter och se till att personen får det stöd den behöver.

Mät radon för en god inomhusmiljö

5 oktober 2018

Säsongen för radonmätning är här. Under eldningssäsongen från 1 oktober – 30 april uppmanar Solna stad till radonmätning. I vissa fall är det t.o.m. en skyldighet, till exempel för fastighetsägare till flerbostadshus som tidigare inte har gjort någon mätning eller där värden överstigit riktvärden. Avsikten med att mäta radon är att bidra till en god inomhusmiljö för boende i Solna.

Närmare 500 nya bostäder har beviljats bygglov

5 oktober 2018

I Solna byggs och planeras för ett stort antal nya bostäder. Det är viktigt i tider som nu då Solna växer och allt fler vill bosätta sig här. För att möjliggöra ett livslångt boende är dessutom ett tillskott av stora lägenheter och enfamiljshus viktiga. Bygglov har därför nyligen beviljats för hela 64 enfamiljshus och 428 lägenheter.

Solna stad uppmärksammade kontaktpersoner och kontaktfamiljer på Skansen

5 oktober 2018

Solna stad har de senaste åren varit medarrangör, tillsammans med sex andra kommuner, till Skansendagen på Skansen. I år bjöds länets kontaktpersoner och kontaktfamiljer in den 30 september för att visa uppskattning för att de ställer upp för kommunerna, dess barn, unga och vuxna som behöver en god vuxenkontakt.

Snygg och energieffektiv ljusdesign - välkommen på studiebesök för företagare!

4 oktober 2018

Välkommen på ett inspirerande och kostnadsfritt studiebesök hos butiken som både lyckats med att sänka sina energikostnader och skapa en attraktiv kund- och arbetsmiljö.

Solna stad har Sveriges bästa företagsklimat

2 oktober 2018

Solna stad behåller sin förstaplats för elfte året i rad i den årliga rankingen från Svenskt Näringsliv som presenteras idag.

Stödgrupper för dig som är anhörig

2 oktober 2018

När en person drabbas av psykisk ohälsa och/eller beroende berörs även du som lever i personens närhet. Du som känner igen dig kan också behöva stöd för din egen del. Du som bor i Solna eller har din närstående boende i Solna kan ta del av vårt anhörigstöd. Nedan finns våra olika alternativ.

Fler än tjugotusen hushåll i Solna sorterar matrester

28 september 2018

Matrester från alltfler solnabor omvandlas till biogas och biogödsel – totalt fler än tjugotusen hushåll i kommunen. Solna stad vill göra det enklare för fler att börja sortera ut matavfall för att bidra till ett bättre klimat.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , Nästa

Filtrera nyheter

Begränsa till ämnesområde