Nyhetsarkiv

Avtal klart för ny förskola och skola i centrala Solna

22 juni 2017

I takt med att Solna växer med nya bostäder och invånare ökar behovet av fler förskole- och skolplatser. Nu har staden tecknat avtal för en ny skola i centrala Solna med plats för cirka 360 elever i årkurs 7-9 och en förskola med fyra avdelningar.

Öppettider i sommar

22 juni 2017

Under sommaren håller stadens kontaktcenter och receptioner öppet som vanligt, nästan. Enda skillnaden är att kontaktcenter och stadshusets reception stänger kl. 17 på onsdagar istället för kl. 18.

Så används Snapchat i kommunikationen med eleverna

22 juni 2017

Sedan en tid tillbaka använder Skytteholmsskolans bibliotek Snapchat för att kommunicera med eleverna och berätta om vilka nya böcker som finns inne.
- Jag tycker att det är viktigt att vara där eleverna är och Snapchat är ett sådant ställe, säger initiativtagaren Johanna Rönnqvist.

Solna stad blir en valkrets i 2018 års allmänna val

21 juni 2017

Den nya vallagen, som gäller från 1 januari 2015, innebär att kommuner med över 36 000 röstberättigade själva får bestämma om de ska vara en eller flera valkretsar. Utifrån förändringen i lagen beslutade ett enhälligt kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att Solna ska vara en valkrets i de allmänna valen till kommun, landsting och riksdag den 9 september 2018.

Sammanhållen skolbarnomsorg under rektors ansvar

21 juni 2017

Placeringen till fritidsklubbarna inför höstterminen är klar och du som har ansökt har erbjudits en plats för ditt barn. Fritidsklubbarna är den del av skolbarnomsorgen som gäller barn i årskurs 4-6. Av Solnas nio fritidsklubbar övergår tre stycken från hösten 2017 till att bli en del av skolans verksamhet. 2018 övergår även övriga fritidsklubbar till skolan med rektor som ansvarig.

Säkra och trygga skolvägar i Solna

20 juni 2017

Vägen till och från skolan ska vara säker och trygg för Solnas barn. Därför ska staden nu se över områdena kring Solnas skolor för att göra dessa tryggare.

Fortsatt goda resultat i Solna

20 juni 2017

Fortsatt stark ekonomi, ny tunnelbanestation i Hagalund, samverkansöverenskommelse med polisen för ett tryggare Solna och fler synliga poliser samt att en tredje ny ishall byggs är några av de saker som togs upp i den delårsrapport som kommunfullmäktige fattade beslut om den 19 juni 2017.

Nya bostäder och upprustning av parkstråket i Ekelund/Pampasområdet i Huvudsta

20 juni 2017

300 nya lägenheter, ny förskola och upprustning och utveckling av parkstråket mot vattnet vid Pampas i Ekelundområdet i Huvudsta. Under måndagen den 19 juni 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om huvuddragen för den framtida utvecklingen av det nya bostadsområdet.

Miljöarbetet i Solna får höga betyg

19 juni 2017

Solnaborna åker mycket kollektivt och slänger relativt lite hushållssopor. Samtidigt är en tredjedel av stadens yta skyddad natur, en tredjedel av livsmedlen som staden köper in är ekologiska och tre av tio skolor och förskolor är diplomerade med Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling. Det visar en sammanställning av gröna nyckeltal för Solna som staden gjort inom ramen för Sveriges Ekokommuner.

Färskt nummer av Solnanytt ute nu!

10 april 2017

Den här veckan trillar ett rykande färskt nummer av stadens tidning Solnanytt ner i alla solnabors brevlådor. Till det här numret har tidningen dessutom fått ny kostym. Läs om det utökade antalet förskoleplatser, det framgångsrika arbetet med att få unga och utrikes födda i arbete, nya Hagalundsstationen och mycket mer. Trevlig läsning!

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , , 218 , Nästa

Filtrera nyheter

Begränsa till ämnesområde