Trygg politiker

Solna stad erbjuder förtroendevalda en webbutbildning som tar upp riskmedvetenhet och förebyggande tips för ökad trygghet och personsäkerhet.

Upplever du hot på något sätt – anmäl själv till polisen eller genom din partiorganisation. Då ökar chansen att förebygga risker både för dig och dina politikerkollegor.

Till webbutbildningen Trygg Politiker

Kontaktuppgifter vid hot och otrygghet

Dela: