Politisk plattform - Framtidsstaden Solna

Regeringsprogrammet är de styrande borgerliga partiernas gemensamma deklaration för Solnas inriktning under mandatperioden 2015-2018. De styrande partierna anger i detta program den huvudsakliga politiken med sina ambitioner och målsättningar. Man beskriver under vilka förutsättningar verksamheten bedrivs men också hur Solna påverkas av yttre omständigheter som exempelvis konjunkturens utveckling i stort.

För varje år lägger stadens styrande partier fram en budget till kommunfullmäktige som konkretiserar regeringsprogrammet och slår fast verksamheten för respektive år.

Dela: