Likabehandlingskommittén

Likabehandlingskommittén är politiskt sammansatt beredningsorgan till kommunstyrelsen. Kommittén ska samordna, stimulera, främja, kunskapsutveckla och följa likabehandlingsarbetet i staden.

Dela: