Ordföranden och gruppledare

Här hittar du kontaktuppgifter till Solna stads gruppledare och nämndordföranden.

Lars-Erik Salminen (M)
Ordförande kommunfullmäktige
lars-erik.salminen@politik.solna.se

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige

Pehr Granfalk

Pehr Granfalk (M)
Ordförande kommunstyrelsen, gruppledare kommunfullmäktige
pehr.granfalk@politik.solna.se

Politisk sekreterare:
Anton Vajk
070-524 14 82
anton.vajk@politik.solna.se

Övriga ledamöter kommunstyrelsen

Arion Chryssafis

Arion Chryssafis (M)
Ordförande socialnämnden
arion.chryssafis@politik.solna.se

Politisk sekreterare:
Anton Vajk
070-524 14 82
anton.vajk@politik.solna.se

Övriga ledamöter i socialnämnden

Lars Rådén

Lars Rådén (M)
Ordförande kompetensnämnden
lars.raden@politik.solna.se

Politisk sekreterare:
Anton Vajk
070-524 14 82
anton.vajk@politik.solna.se

Övriga ledamöter i kompetensnämnden

Torsten Svenonius

Torsten Svenonius (M)
Ordförande byggnadsnämnden
070-29 28 204
torsten.svenonius@politik.solna.se

Politisk sekreterare:
Anton Vajk

070-524 14 82
anton.vajk@politik.solna.se

Övriga ledamöter i byggnadsnämnden

Marianne Damström Gereben

Marianne Damström Gereben (L)
Ordförande skolnämnden,
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, gruppledare kommunfullmäktige
marianne.damstrom.gereben@politik.solna.se

Politisk sekreterare:
Anne-Lie Elfvén
08-746 37 09
anne-lie.elfven@politik.solna.se

Övriga ledamöter i skolnämnden

Peter Edholm

Peter Edholm (L)
Ordförande kultur- och fritidsnämnden
070-737 20 08 
peter.edholm@politik.solna.se

Politisk sekreterare:
Anne-Lie Elfvén
08-746 37 09
anne-lie.elfven@politik.solna.se

Övriga ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Bernhard Huber

Bernhard Huber (MP)
Gruppledare kommunfullmäktige
072-583 19 73
bernhard.huber@politik.solna.se

Politisk sekreterare:
Elin Hylander
072-583 37 07
elin.hylander@politik.solna.se

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen

Victoria Johansson (MP)
Ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden
0725-831515
Victoria.Johansson@politik.solna.se

Övriga ledamöter i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Magnus Persson

Magnus Persson (C)
Ordförande tekniska nämnden, gruppledare kommunfullmäktige
073-622 47 58
magnus.persson@politik.solna.se

Politisk sekreterare:
Anna Liljeqvist
070-838 00 90
anna.liljeqvist@politik.solna.se

Övriga ledamöter i tekniska nämnden

Anna Lasses

Anna Lasses (C)
Ordförande barn- och förskolenämnden
073-938 61 21
anna.lasses@politik.solna.se

Politisk sekreterare:
Anna Liljeqvist
070-838 00 90
anna.liljeqvist@politik.solna.se

Övriga ledamöter i barn- och förskolenämnden

Samuel Klippfalk

Samuel Klippfalk (KD)
Ordförande omvårdnadsnämnden, gruppledare kommunfullmäktige
samuel.klippfalk@politik.solna.se

Politisk sekreterare:
Mattias Holmström
08-746 19 64
mattias.holmstrom@politik.solna.se

Övriga ledamöter i omvårdnadsnämnden

Arne Öberg

Arne Öberg (S)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, gruppledare kommunfullmäktige
08-746 37 08 eller 072-583 37 08
arne.oberg@politik.solna.se

Politisk sekreterare:
Julia Grabe
072-545 89 58
julia.grabe@politik.solna.se

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen

Gunilla Åberg (S)
Ordförande valnämnden
Gunilla.Aberg@politik.solna.se

Övriga ledamöter i valnämnden


Sandra Lindström (V)
Gruppledare kommunfullmäktige
072-583 11 06
sandra.lindstrom@politik.solna.se

Politisk sekreterare:
Julia Sundqvist
072-583 37 05
julia.sundqvist@politik.solna.se

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige


Msciwoj Swigon (SD)
Gruppledare kommunfullmäktige
072-547 01 17
msciwoj.swigon@politik.solna.se

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige

Dela: