Ordföranden och gruppledare

Här hittar du kontaktuppgifter till Solna stads gruppledare och nämndordföranden.

Lars-Erik Salminen (M)
Ordförande i kommunfullmäktige
lars-erik.salminen@politik.solna.se

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige

Pehr Granfalk

Pehr Granfalk (M)
Ordförande kommunstyrelsen. Gruppledare.
pehr.granfalk@solna.se

Politisk sekreterare
Anton Vajk
070-524 14 82
anton.vajk@solna.se

Övriga ledamöter kommunstyrelsen

Arion Chryssafis

Arion Chryssafis (M)
Ordförande socialnämnden
arion.chryssafis@solna.se

Politisk sekreterare
Anton Vajk
070-524 14 82
anton.vajk@solna.se

Övriga ledamöter i socialnämnden

Lars Rådén

Lars Rådén (M)
Ordförande kompetensnämnden
lars.raden@solna.se

Politisk sekreterare Anton Vajk
070-524 14 82
anton.vajk@solna.se

Övriga ledamöter i kompetensnämnden

Torsten Svenonius

Torsten Svenonius (M)
Ordförande i byggnadsnämnden
070-29 28 204
torsten.svenonius@solna.se

Politisk sekreterare Anton Vajk
070-524 14 82
anton.vajk@solna.se

Övriga ledamöter i byggnadsnämnden

Marianne Damström Gereben

Marianne Damström Gereben (L)
Ordförande skolnämnden,
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Gruppledare.
marianne.damstrom.gereben@liberalerna.se

Politisk sekreterare
Anne-Lie Elfvén
08-746 37 09
anne-lie.elfven@solna.se

Övriga ledamöter i skolnämnden

Peter Edholm

Peter Edholm (L)
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
070-737 20 08 
peter.edholm@solna.se

Politisk sekreterare
Anne-Lie Elfvén
08-746 37 09
anne-lie.elfven@solna.se

Övriga ledamöter i kultur- och fritidsnämnden

Bernhard Huber

Bernhard Huber (MP)
Gruppledare
072-583 19 73
bernhard.huber@mp.se

Politisk sekreterare:
Elin Hylander
072-583 37 07
elin.hylander@solna.se

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen

Victoria Johansson (MP)
Ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden
0725-831515
Victoria.Johansson@politik.solna.se

Övriga ledamöter i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Magnus Persson

Magnus Persson (C)
Tekniska nämndens ordförande. Gruppledare.
073-622 47 58
magnus.persson@solna.se

Politisk sekreterare
Malin Engvall
070-838 00 90
malin.borg@solna.se

Övriga ledamöter i tekniska nämnden

Anna Lasses

Anna Lasses (C)
Ordförande i barn- och förskolenämnden
073-938 61 21
anna.lasses@centerpartiet.se

Politisk sekreterare
Malin Engvall
070-838 00 90
malin.borg@solna.se

Övriga ledamöter i barn- och förskolenämnden

Samuel Klippfalk

Samuel Klippfalk (KD)
Ordförande i omvårdnadsnämnden. Gruppledare.
samuel.klippfalk@solna.se

Politisk sekreterare
Mattias Holmström
08-746 19 64
mattias.holmstrom2@solna.se

Övriga ledamöter i omvårdnadsnämnden

Arne Öberg

Arne Öberg (S)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Gruppledare.
08-746 37 08 eller 072-583 37 08
arne.oberg@solna.se

Politisk sekreterare:
Erik Boman
070-334 21 53
erik.boman@solna.se

Politisk sekreterare:
Julia Grabe
072-545 89 58
julia.grabe@solna.se

Övriga ledamöter i kommunstyrelsen

Gunilla Åsberg (S)
Ordförande valnämnden
Gunilla.Aberg@politik.solna.se

Övriga ledamöter i valnämnden

Sara Kukka-Salam (S)

072-543 33 62
sara.kukka-salam@solna.se

Politisk sekreterare:
Erik Boman
070-334 21 53

erik.boman@solna.se

Politisk sekreterare:
Julia Grabe
072-545 89 58
julia.grabe@solna.se


Sandra Lindström (V)
Gruppledare
072-583 11 06
sandra.lindstrom@politik.solna.se

Politisk sekreterare:
Julia Sundqvist
072-583 37 05
julia.sundqvist@politik.solna.se

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige


Msciwoj Swigon (SD)
Gruppledare i kommunfullmäktige
072-547 01 17
msciwoj.swigon@sd.se

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige

Dela: