Val 2018

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är valnämnden ansvarig lokal valmyndighet. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler med röstmottagare.

Tjänstgöring som röstmottagare på valdagen

På valdagen i vallokal tjänstgör ca fyra röstmottagare och som arbetsledare en ordförande samt en vice ordförande. Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 till dess rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode. Alla röstmottagare måste delta på en obligatorisk utbildning.

Tjänstgöring som röstmottagare vid 2018 års allmänna val

Valnämndens kansli kommer att börja med bemanning av valdistrikt under våren 2018 och då kontakta intresserade för placering. Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Solna stad kontaktar du valnämnden.

Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli
Solna stadshus
Stadshusgången 2, 171 86 Solna
08-746 10 00
E-post: val@solna.se

Dela: