Val 2018

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är valnämnden ansvarig lokal valmyndighet. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler med röstmottagare.

Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli
Solna stadshus
Stadshusgången 2, 171 86 Solna
072-583 19 18
E-post: val@solna.se

Förtidsrösta i Solna

Läs mer om hur du förtidsröstar och om vallokalernas öppettider på solna.se/fortidsrosta

Dela: