Sammanträde: KS/2017-01-16

Sammanträdesdatum:
2017-01-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§1 Fastställande av föredragningslistan
§2 Anvisningar för attestreglemente KS/2016:402
§3 Borgenspolicy och borgensramar för Solna stad KS/2016:416
§4 Rätten att teckna skuld- och borgensförbindelser samt beslutade avtal KS/2016:417
§5 Anvisningar avseende betalningsrutiner KS/2016:414
§6 Käppalaförbundets framställan om ändrad förbundsordning KS/2016:363
§7 Yttrande över Stockholms stads samrådsförslag om ny översiktsplan KS/2016:378
§8 Bostäder för nyanlända med uppehållstillstånd 2017 KS/2016:149
§9 Samverkansöverenskommelse mellan Solna stad och polisen KS/2016:18
§10 Översyn av inriktning och organisation för fritidsverksamheten i Solna med fokus på att öka lärandet KS/2017:3
§11 Redovisning av uppdraget om fastighetsunderhållet KS/2017:6
§12 Redovisning av obesvarade motioner KS/2016:404
§13 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KS/2013:94
§14 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående att bygga en ny simhall i Solna KS/2015:134
§15 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) och Susanna Güven (S) angående smartare parkeringspolitik KS/2016:23
§16 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående Solna stads ägaransvar för Friends Arena KS/2016:179
§17 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om flera öppna förskolor i Solna KS/2016:199
§18 Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om ”nätvandring” KS/2016:234
§19 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KS/2016:268
§20 Intresseanmälan från Raoul Wallenbergskolan om att få driva skola och förskola i Bergshamraskolan KS/2017:2
§21 Anmälan av delegationsbeslut
§22 Anmälan av ärenden