Sammanträde: MHN/2017-02-28

Sammanträdesdatum:
2017-02-28

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§1 Fastställande av föredragningslista
§2 Information
§3 Plan för livsmedelskontrollen 2017-2019 MHN/2017:2
§4 Åtgärdsplan för avvikelser efter revision av livsmedelskontrollen MHN/2017:3
§5 Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2016 MHN/2015:21
§6 Frågor till förvaltningen
§7 Anmälan av delegationsbeslut
§8 Övrigt