Sammanträde: KF/2015-03-30

Sammanträdesdatum:
2015-03-30

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Fastställande av föredragningslistan
§52 Svar på enkel fråga från Amanda Möllenhoff (V) till socialnämndens ordförande angående kvinnojourens lokal KS/2015:139
§53 Svar på enkel fråga från Eva Eriksson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående skola i Järvastaden KS/2015:193
§54 Svar på enkel fråga från Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående karta i Solna nytt KS/2015:212
§55 Svar på interpellation av Daniel Perez Wenger (V) till socialnämndens ordförande angående hemlösa EU-migranter i Solna KS/2014:476
§56 Avhändande av allmänna handlingar till Ekerö kommun och Sundbybergs stad inom gemensamma familjerättsnämndens ansvarsområde KS/2015:69
§57 Avrapportering av översynen av den politiska organisationen i Solna stad KS/2014:383
§58 Solna vatten, fyllnadsval (KS:2014:430) KS/2014:430
§59 Meddelanden KS/2015:191
§60 Svar på interpellation av Susanna Güven (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående eritreanska föreningens lokal KS/2015:32
§61 Svar på interpellation av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) till tekniska nämndens ordförande angående gångbrygga vid Huvudsta strand KS/2015:30
§62 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till kommunstyrelsens ordförande angående kontaktcenter KS/2015:99
§63 Svar på interpellation av Gösta Mårtensson (S) till tekniska nämndens ordförande angående avstjälpningsplats på Huvudstafältet KS/2015:100
§64 Svar på interpellation av Signe Levin (S) till tekniska nämndens ordförande angående tillgänglighet vid nybyggnation KS/2015:101
§65 Svar på interpellation av Faradj Koliev (S) till tekniska nämndens ordförande angående smartare uttagscentraler för elstolpar KS/2015:102
§66 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående kommunalt samarbete i miljö- och klimatfrågor KS/2015:128
§67 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående utbyggnad av systemet för lånecyklar KS/2015:129
§68 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående Solna stads miljöpolicy och riktlinjer för miljöarbetet KS/2015:130
§69 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP) till ordföranden för Råsunda Förstads AB angående solpaneler på stadshuset KS/2015:131
§70 Svar på interpellation av Matilda Baraibar (MP) och Tobias Östberg (MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående Bergshamraskolan KS/2015:132
§71 Anmälda interpellationer KS/2015:194 KS/2015:195 KS/2015:196 KS/2015:198 KS/2015:199 KS/2015:200 KS/2015:201 KS/2015:202 KS/2015:203
§72 Anmälda motioner KS/2015:204 KS/2015:205 KS/2015:206 KS/2015:207 KS/2015:208 KS/2015:209 KS/2015:210 KS/2015:211