Sammanträde: KS/2012-12-03

Sammanträdesdatum:
2012-12-03

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§137 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2012 KS/2012:79
§138 Begäran av omfördelning av investeringsmedel KS/2012:395
§139 Solna stads plan för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen för 2013, med sikte 2014 och 2015 KS/2012:391
§140 Förändring av gällande detaljplan för Kv Startboxen m fl, Järva krog KS/2012:396
§141 Exploateringsavtal för del av Kv Stora Frösunda KS/2012:397
§142 Detaljplan för del av Kv Stora Frösunda KS/2009:373
§143 Exploateringsavtal för nytt forskningscentrum inom Haga 4:35 KS/2012:398
§144 Detaljplan för nytt forskningscentrum inom Haga 4:35 KS/2011:251
§145 Svar på remiss från KSL - Hemsjukvård 2015 - inriktning KS/2012:260
§146 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2013 KS/2012:394
§147 Svar på motion av Minna Thullberg (MP) om att ge barnen en giftfri vardag KS/2012:101
§148 Svar på motion av Mia Fällström (V), Atilla Yavuz (V), Thomas Magnusson (V) och Stephanie Gilot (V) om att bygga billiga hyresrätter KS/2012:370
§149 Svar på motion av Mia Fällström (V), Atilla Yavuz (V), Thomas Magnusson (V) och Stephanie Gilot (V) om stopp för ombildningar KS/2012:366
§150 Svar på motion av Mia Fällström (V), Atilla Yavuz (V), Thomas Magnusson (V) och Stephanie Gilot (V) om bostäder till kvinnor som är utsatta för hot och våld i nära relationer KS/2012:367
§151 Extra sammanträdesdag för kommunstyrelsen 2013
§152 Anmälan av delegationsbeslut
§153 Anmälan av ärenden