Sammanträde: KFN AU/2012-12-04

Sammanträdesdatum:
2012-12-04

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering: Georgios Kontorinis (S), kultur- och fritidsförvaltningen tisdagen den 4 december 2012
§6 Grekiska Föreningen ansöker om projektbidrag KFN/2012:3