Sammanträde: TND/2016-04-20

Sammanträdesdatum:
2016-04-20

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§33 Fastställande av föredragningslista
§34 Beslut om förfrågningsunderlag ramavtal entreprenör för inköp och uppsättning av trafikskyltar och byggskyltar TND/2016:469
§35 Beslut om förfrågningsunderlag ramavtal golvbeläggning, kakel och klinker TND/2016:481
§36 Tekniska förvaltningens anvisning för stadsodling TND/2016:531
§37 Lägesrapport konkurrensplan april 2016 TND/2016:88
§38 Lägesrapport kontaktcenter per mars 2016 TND/2016:95
§39 Förvaltningschefen informerar
§40 Frågor till förvaltningen
§41 Anmälan av delegationsbeslut
§42 Ärendelista
§43 Övrigt