Sammanträde: MHN/2016-10-18

Sammanträdesdatum:
2016-10-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§32 Fastställande av föredragningslista
§33 Delårsrapport per 31 augusti 2016 (Ecos MHN/2015-1534) MHN/2015:21
§34 Verksamhetsplan och budget 2017 (Ecos 2016-1518) MHN/2016:14
§35 Beslut om mottagare av Solna stads miljöstipendium 20146 (Ecos 2016-765) MHN/2016:5
§36 Dokumnethateringsplan och arkivbeskrivning (Ecos MHN/2016-1570) MHN/2016:17
§37 Frågor till förvaltningen
§38 Anmälan av delegationsbeslut
§39 Övrigt