Sammanträde: SN/2016-11-15

Sammanträdesdatum:
2016-11-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§92 Fastställande av föredragningslista
§93 Information
§94 Samverkansöverenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer med missbruk/beroende SN/2016:174
§95 Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen SN/2016:239
§96 Socialnämndens sammanträdesdagar 2017 SN/2016:247
§97 Deltagande vid FoU-Nordväst evenemang den 22 november 2016 SN/2016:253
§98 Anmälan av delegationsbeslut
§99 Övriga frågor