Sammanträde: KS/2015-02-16

Sammanträdesdatum:
2015-02-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§17 Fastställande av föredragningslistan
§18 Anvisningar och tidplan för verksamhetsplan och budget 2016 med inriktning för 2017 och 2018 samt uppföljning 2015 KS/2015:16
§19 Överföring av investeringsmedel från 2014 till 2015 KS/2015:15
§20 Ägartillskott till Råsunda Förstads AB, Solna Vatten AB och Norrenergi AB med anledning av förändrade avdragsregler KS/2015:34
§21 Uppdrag om att fortsätta arbetet med utveckling av Hagalund KS/2013:357
§22 Tillsättning av tf förvaltningschef för tekniska kontoret KS/2015:48
§23 Planuppdrag Fröet 1, Pipers väg 165 i Bergshamra KS/2015:50
§24 Stallmästaregården, exploateringsavtal samt avtal med trafikverket KS/2009:26
§25 Detaljplan för Stallmästaregården KS/2009:26
§26 Svar på initiativ från Susanne Nordling (MP) om finansieringsplan för Solna stads medfinansiering av tunnelbanan KS/2014:40
§27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön (M 6/13) KS/2013:94
§28 Svar på initiativ från Susanne Nordling (mp) om kommunalt naturreservat för Råstasjön KS/2013:228
§29 Svar på motioner av Monika Ericsson (C) och Björn Bränngård (BEP) om gångförbindelse mellan Solna och Stockholm vid Ålkistan KS/2008:283 KS/2014:409
§30 Yttrande i samråd om nytt kabelförband mellan Danderyd och Ålkistan från Fortum KS/2015:13
§31 Val av ombud till Svealands kustvattenvårdsförbund KS/2015:65
§32 Val av ombud till Mälarens vattenvårdsförbund KS/2015:66
§33 Val av ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund KS/2015:67
§34 Meddelande KS/2014:504
§35 Anmälan av delegationsbeslut
§36 Anmälan av ärenden