Sammanträde: KFN/2016-10-18

Sammanträdesdatum:
2016-10-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§67 Fastställande av föredragningslistan
§68 Delårsrapport per den 31 augusti 2016 KFN/2016:13
§69 Motionssvar om "nätvandring" KFN/2016:99
§70 Motionssvar om utomhusgym vid Huvudsta strand KFN/2016:88
§71 Motionssvar om fler fotbollsytor i Solna KFN/2016:98
§72 Motionssvar om att fram en handlingsplan för mikroplast KFN/2016:97
§73 Verksamhetsplan och budget 2017 med inriktning för 2018 – 2019 KFN/2016:8
§74 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2016:17 KFN/2016:32
§75 Anmälan av ärendelista KFN/2016:31
§76 Övrigt