Sammanträde: KF/2017-04-24

Sammanträdesdatum:
2017-04-24

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Fastställande av föredragningslistan
2 Enkla frågor KS/2017:163
3 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) och Hans Mattsson (V) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående radonmätning KS/2017:97
4 Svar på interpellation av Marie Cham (MP) till kompetensnämndens ordförande om hälsokommunikatörer KS/2017:99
5 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående mätstationer för partikelhalter KS/2017:105
6 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till tekniska nämndens ordförande angående hastighetssänkning och buller KS/2017:106
7 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP), Sara Kukka-Salam (S) och Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande om krav på kollektivavtal vid upphandlingar KS/2017:127
8 Svar på interpellation av Linda Cigéhn (V) och Thomas Magnusson (V) till byggnadsnämnden ordförande om barnperspektiv i planprocessen KS/2017:130
9 Svar på interpellation av Gunnar Ljuslin (V) och Thomas Magnusson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående spontanidrottsplatser i Bergshamra KS/2017:131
10 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till miljö- och hälskoskyddsnämndens ordförande om finansiering av livsmedelskontrollen KS/2017:138
11 Årsredovisning 2016 för Solna stad KS/2015:287
12 Revidering av Solna stads lokala ordningsföreskrifter KS/2017:84
13 Revidering av lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering KS/2017:120
14 Svar på motion av Martin Eliasson (S) ang Q-märkning av Huvudstas kvarvarande historiska bebyggelse KS/2015:444
15 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående att bygga en ny simhall i Solna KS/2015:134
16 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) och Susanna Guven (S) angående smartare parkeringspolitik KS/2016:23
17 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) angående Solna stads ägaransvar för Friends Arena KS/2016:179
18 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) om flera öppna förskolor i Solna KS/2016:199
19 Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om "nätvandring" KS/2016:234
20 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om en strategi för att ta hand om de särskilt begåvade barnen KS/2016:268
21 Svar på motion av Susanna Guven (S) och Arne Öberg (S) om att Solna station bör bli framtidens Hagalund KS/2015:210
22 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V), Atilla Yavuz (V) och Mia Fällström (V) om förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor KS/2016:25
23 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att ta fram en handlingsplan för mikroplast KS/2016:227
24 Svar på motion av Tobias Östberg (MP) och Jaques de Maré (MP) om cykelfrämjande arbetsplatser KS/2016:291
25 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna KS/2015:25
26 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KS/2013:94
27 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum KS/2016:135
28 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om uppdatering av Solnas energiplan KS/2016:330
29 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) och Ola Håkansson (MP) om Bagartorps framtid KS/2017:35
30 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna KS/2016:290
31 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan KS/2016:194
32 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag KS/2016:24
33 Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om giftfri miljö i äldreomsorgen KS/2016:367
34 Avsägelser KS/2014:422
35 Val KS/2014:338 KS/2014:417 KS/2014:424 KS/2015:37 KS/2017:111
36 Meddelanden
37 Nya motioner KS/2017:157 KS/2017:159 KS/2017:161
38 Nya interpellationer KS/2017:156 KS/2017:158 KS/2017:160 KS/2017:162