Sammanträde: KFN/2017-11-16

Sammanträdesdatum:
2017-11-16

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§67 Fastställande av föredragningslista
§68 Information KFN/2017:164
§69 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2018 KFN/2017:160
§70 Budgetuppföljning per oktober 2017 KFN/2016:8
§71 Svar på motion angående filmmuseum i Solna KFN/2017:150
§72 Samarbetsavtal med Kungliga Operan AB och Ståthållarämbetet om nationaldagsfirande i Hagaparken 2018-2020 KFN/2017:159
§73 Beslut om att förändra regelverket för bidragsgivning och tillträde till idrottsanläggningar och övriga lokaler KFN/2017:165
§74 Anmälan av delegationsbeslut KFN/2017:11 KFN/2017:21
§75 Anmälan av ärendelista KFN/2017:22
§76 Meddelanden KFN/2017:153 KFN/2017:162
§77 Övrigt