Sammanträde: KF/2017-09-25

Sammanträdesdatum:
2017-09-25

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§292 Fastställande av föredragningslistan
§293 Enkel fråga av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande angående förskolebyggnaden i Charlottenburg KS/2017:290
§294 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående utvecklingen av Hagalund KS/2017:213
§295 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) och Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående avveckling av Solna stads engagemang i Råsta Holding KS/2017:214
§296 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till tekniska nämndens ordförande angående bomkörning KS/2017:258
§297 Svar på Interpellation av Jacques de Maré (MP) till tekniska nämndens ordförande om lägesrapport för papperskorgar, offentliga toaletter och dricksvattenfontäner KS/2017:260
§298 Valdistriktsindelning i Solna till 2018 års allmänna val till riksdag, kommun och landsting KS/2017:265
§299 Tillägg i Socialnämndens reglemente om uppgiften "tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter" KS/2017:266
§300 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) och Mia Fällström (V) angående införande av modellen bostad först i Solna KS/2015:25
§301 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om Naturreservat runt Råstasjön KS/2013:94
§302 Svar på motion av Tommy Rosén (S) och Birgit Aquilonius (S) ang att inrätta och utveckla Råstasjöns naturreservat till ett Naturum KS/2016:135
§303 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om uppdatering av Solnas energiplan KS/2016:330
§304 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) och Ola Håkansson (MP) om Bagartorps framtid KS/2017:35
§305 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om ökat inflytande för barn och unga i Solna KS/2016:290
§306 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) om tillfälliga bostäder på Oskarsrogatan KS/2016:194
§307 Svar på motion av Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående vegetarisk dag KS/2016:24
§308 Svar på motion av Marina Peregonchuk (MP) om giftfri miljö i äldreomsorgen KS/2016:367
§309 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) om mätning av luftföroreningar i Solna KS/2015:348
§310 Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy Svar på motion av Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) om markanvisningspolicy KS/2015:613
§311 Svar på motion av Ola Håkansson (MP) om rösträtt från 16 år i kommunalvalet KS/2016:195
§312 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om att bygga om Solna stads motorvärmaruttag till laddstationer KS/2016:82
§313 Svar på motion av Arne Öberg (S) och Sara Kukka-Salam (S) ang byggnation av hyresrätter på garaget Motorborgen KS/2017:136
§314 Svar på motion av Björn Bränngård (BEP) angående Enköpingsvägen som stadsgata KS/2017:157
§315 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) om antirasistisk strategi i staden KS/2014:472
§316 Svar på motion av Kalle Sönnergren (S) om rätt till heltid KS/2015:252
§317 Svar på motion av Eva Eriksson (S) om föräldrautbildning angående skolan och pedagogiska metoder KS/2017:34
§318 Svar på motion av Ingela Carlsson (SD) om ordinarie ledamotsplats och ersättare i Solnas kommunstyrelse för samtliga partier representerade i Solnas kommunfullmäktige KS/2017:126
§319 Svar motion av Thomas Magnusson (V) om elbusslinje i Solna KS/2016:267
§320 Svar motion av Marina Peregonchuk (MP) om medlemskap i WHO-nätverket Äldrevänliga städer KS/2016:289
§321 Svar motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigén (V), Hans Matsson (V), Rebecca Hedenstedt (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående IT-guide KS/2017:98
§322 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) och Tobias Östberg (MP) om att inte upplåta mark för cirkus med vilda djur KS/2017:37
§323 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361
§324 Avsägelse i valnämnden KS/2014:424
§325 Avsägelse i kommunstyrelsen KS/2014:339
§326 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten KS/2014:426
§327 Fyllnadsval i valnämnden KS/2014:424
§328 Fyllnadsval i kommunstyrelsen KS/2014:339
§329 Meddelande
§330 Nya motioner KS/2017:286 KS/2017:287 KS/2017:288 KS/2017:289
§331 Nya interpellationer KS/2017:282 KS/2017:283 KS/2017:284 KS/2017:285 KS/2017:291