Sammanträde: KF/2016-11-29

Sammanträdesdatum:
2016-11-29

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§306 Fastställande av föredragningslistan
§307 Enkel fråga av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående stadens riktlinjer för bostadsförsörjning. KS/2016:374
§308 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till kommunstyrelsens ordförande angående projekt 1000 KS/2016:295
§309 Svar på interpellation av Rebecca Hedenstedt (V) till kommunstyrelsens ordförande angående Signalistens inkomstkrav KS/2016:296
§310 Svar på interpellation av Joar af Ekenstam (MP) till kommunstyrelsens ordförande om Fossilfritt Sverige KS/2016:325
§311 Svar på interpellation av Victoria Johansson (MP) till kommunstyrelsens ordförande om lokala åtgärdsprogram för vatten KS/2016:326
§312 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2017 KS/2016:308
§313 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2017 KS/2016:309
§314 Svar på motion av Thomas Magnusson (V) mfl om att avskaffa allmän visstid KS/2015:586
§315 Svar på motion av Jacques de Maré (MP) och Victoria Johansson (MP) om att inrätta ett hållbarhetsteam i stadsledningen KS/2016:171
§316 Svar på motion av Atilla Yavuz (V) om kostnadsfri förskola i Solna KS/2016:233
§317 Svar på motion av Mia Fällström (V) mfl om sex timmars arbetsdag med bibehållen lön KS/2015:541
§318 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om sommarkollo KS/2016:196
§319 Svar på motion av Jacques de Maré och Tobias Östberg (MP) om säkra skolvägar KS/2016:231
§320 Svar på motion av Faradj Koliev (S) om utomhusgym vid Huvudsta strand KS/2016:197
§321 Svar på motion av Bernhard Huber (MP) om utomhusreklam i Solna KS/2016:133
§322 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om utvecklingen i Solnas skolor KS/2016:327
§323 Svar på interpellation av Hans Mattsson (V) och Gunnar Ljuslin (V) till kommunstyrelsens ordförande angående kompiskontrakt KS/2016:332
§324 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående ”Huskurage” KS/2016:333
§325 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående stöd till grundskoleelever med funktionsnedsättning KS/2016:334
§326 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) till byggnadsnämndens ordförande om solceller i Solna KS/2016:337
§327 Avsägelser i byggnadsnämnden KS/2014:415
§328 Avsägelse i Solna Vatten AB KS/2014:430
§329 Avsägelse i barn- och utbildningsnämnden KS/2014:417
§330 Fyllnadsval i byggnadsnämnden KS/2014:415
§331 Fyllnadsval i Bostadsstiftelsen Signalisten KS/2014:426
§332 Fyllnadsval i Solna Tingsrätt KS/2014:441
§333 Fyllnadsval i Solna Vatten AB KS/2014:430
§334 Fyllnadsval i barn- och utbildningsnämnden KS/2014:417
§335 Fyllnadsval i kommunrevisionen KS/2014:337
§336 Meddelande KS/2016:202
§337 Anmälda motioner KS/2016:367 KS/2016:368 KS/2016:369 KS/2016:370
§338 Anmälda interpellationer KS/2016:366 KS/2016:372