Sammanträde: KF/2016-11-28

Sammanträdesdatum:
2016-11-28

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§304 Fastställande av föredragningslistan
§305 Stadens verksamhetsplan och budget 2017 KS/2016:17