Sammanträde: KF/2016-02-22

Sammanträdesdatum:
2016-02-22

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
§47 Fastställande av föredragningslista
§48 Enkel fråga av Göran Thingwall (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående Gula Linjens sträckning och dess förlängning, Orangea linjen till Täby/Arninge KS/2016:85
§49 Enkel fråga av Göran Thingwall (BEP) till tekniska nämndens ordförande angående frälsarkransar KS/2016:86
§50 Svar på interpellation av Jenny Hjalmarsson (S) till omvårdnadsnämndens ordförande ang trygga och tillgängliga bostäder för äldre KS/2015:579
§51 Svar på interpellation av Martin Marmgren (MP) till kommunstyrelsens ordförande angående tillgänglighet i Arenastaden KS/2015:615
§52 Svar på interpellation av Rebecca Hedenstedt (V) och Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående barngruppernas storlek på fritidshemmen KS/2015:618
§53 Svar på interpellation av Göran Thingwall (BEP) till kommunstyrelsens ordförande angående EU-medborgare som tigger i Solna KS/2016:26
§54 Exploateringsavtal samt tilläggsavtal till exploateringsavtal avseende bebyggelse för kontor, vård, utbildning och forskning samt laboratorieverksamhet inom Haga 4:18, Nya Karolinska sjukhusområdet KS/2009:181 KS/2012:131
§55 Antagande av detaljplan för kv Patienten m.m. KS/2012:131
§56 Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2016 Storstockholms brandförsvar KS/2016:13
§57 Svar på motion av Georgios Kontorinis (S) angående epostkonton för stadens förtroendevalda KS/2012:405
§58 Svar på motion av Kjell Johansson (SD) om slopande av parkeringsavgift på kvällar och helger KS/2014:410
§59 Svar på motion av Amanda Möllenhoff (V) och Thomas Magnusson (V) angående HBTQ-kompetens i Solna stad KS/2015:136
§60 Svar på motion av Victoria Johansson (MP) och Matilda Baraibar (MP) angående åtgärder för en trevligare utemiljö i Solna: papperskorgar, offentliga toaletter och dricksvattenfontäner KS/2015:211
§61 Svar på motion av Gunilla Åberg (S) och Gösta Mårtensson (S) angående gångbryggor vid Huvudsta strand KS/2015:294
§62 Svar på motion från Atilla Yavuz (V) och Rebecca Hedenstedt (V) "Om att införa flexibel parkeringsnorm" KS/2015:353
§63 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Atilla Yavuz (V), Amanda Möllenhoff (V) och Gunnar Ljuslin (V) angående inför fysiskt och psykiskt självförsvar för flickor som tillval i gymnasieskolan KS/2015:204
§64 Svar på motion av Sara Kukka-Salam (S) och Sophia Andersson (S) angående att ställa krav på upphandlade företag att erbjuda sommarjobb och praktikplatser KS/2015:209
§65 Svar på interpellation av Jacques de Maré (MP) till kommunstyrelsens ordförande om konsekvenserna för Solna av klimatöverenskommelsen i Paris KS/2016:27
§66 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående barn- och utbildningsnämndens yttrande på byggnadsnämndens remiss om Hagastaden KS/2016:28
§67 Svar på interpellation av Mia Fällström (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om öppna förskolan i Hagalund KS/2016:29
§68 Avsägelse i barn- och utbildningsnämnden KS/2014:417
§69 Avsägelse i kommunfullmäktige KS/2014:361
§70 Avsägelse i Råsunda förstad AB KS/2014:429
§71 Avsägelse i Fastighets AB Falkeneraren KS/2014:428
§72 Fyllnadsval i socialnämnden KS/2014:420
§73 Fyllnadsval i Solna Tingsrätt KS/2014:441
§74 Fyllnadsval i Solna Tingsrätt KS/2014:441
§75 Fyllnadsval i Råsunda förstad AB KS/2014:429
§76 Fyllnadsval i Fastighets AB Falkeneraren KS/2014:428
§77 Anmälda motioner KS/2016:82 KS/2016:83
§78 Anmälda interpellationer KS/2016:75 KS/2016:76 KS/2016:77 KS/2016:78 KS/2016:79 KS/2016:80 KS/2016:81 KS/2016:84