Sammanträde: KF/2013-08-26

Sammanträdesdatum:
2013-08-26

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Föredragningslista
§168 Svar på inlämnad fråga av Mia Fällström (V) till kommunstyrelsens ordförande angående ombyggnation av Friends Arena KS/2013:262
§169 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om vikarier i stadens förskolor - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 27 maj och 17 juni 2013 KS/2013:142
§170 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande om maxtak för barngrupper i förskolan - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 27 maj och 17 juni 2013 KS/2013:143
§171 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) kommunstyrelsens ordförande angående avgångsvederlag - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 27 maj och 17 juni 2013 KS/2013:144
§172 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) och Susanna Güven (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående behovet av analys av förskolegruppernas storlek och indelning - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 27 maj och 17 juni 2013 KS/2013:146
§173 Valdistrikt och valkretsar vid valet till EU-parlamentet samt valet till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige 2014 KS/2013:171
§174 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om att återta omvårnadsnämndens verksamhet i egen regi KS/2013:93
§175 Avsägelse (KS/2010:360)
§176 Överjärva Gård AB (556539-5661), fyllnadsval (KS/2010:360)
§177 Bostadsstiftelsen Signalisten, fyllnadsval (KS/2010:355)
§178 Svar på interpellation av Cecilia Bravo (S) och Tommy Rosén (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående information om förskolornas kvalitet på Solna stads hemsida - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 27 maj och 17 juni 2013 KS/2013:147
§179 Svar på interpellation av Arne Öberg (S), Susanne Nordling (MP) och Thomas Magnusson (V) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående brister inom stadsbyggnadsförvaltningens organisation - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 27 maj och 17 juni 2013 KS/2013:148
§180 Svar på interpellation av Arne Öberg (S) till kommunstyrelsens ordförande angående stadens utökade ansvar för infrastruktur i Arenastaden - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013 KS/2013:181
§181 Svar på interpellation av Bernhard Huber (MP) och Martin Eliasson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående vite för försenad infrastruktur till Arenastaden - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013 KS/2013:183
§182 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till stadsbyggnadsnämndens ordförande om föroreningar, buller och åderförkalkning - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013 KS/2013:184
§183 Motioner
§184 Interpellationer
§185 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till kommunstyrelsens ordförande angående stadens lönekartläggning - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträden den 27 maj och 17 juni 2013 KS/2013:145
§186 Svar på interpellation av Jenny Hjalmarsson (S) och Christina Enocson (S) till kommunstyrelsens ordförande angående rätt till heltid för kommunens anställda - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013 KS/2013:180
§187 Svar på interpellation av Gösta Mårtensson (S) till kompetensnämndens ordförande angående sysselsättningsstatistik - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013 KS/2013:182
§188 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående situationen i stadens fritidshem - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013 KS/2013:185
§189 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående stadens kartläggning av behovet barnomsorg under kvällar, nätter och helger - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013 KS/2013:186
§190 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående miljöperspektiv i upphandling - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013 KS/2013:187
§191 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående webverktyget skolmat Sverige - bordlagd vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2013 KS/2013:188
§192 Svar på interpellation av Peter Larsson (MP) till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående cykelplan för Solna KS/2013:215
§193 Svar på interpellation av Thomas Magnusson (V) till kommunstyrelsens ordförande angående beredskap vid översvämningar KS/2013:217
§194 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till kommunstyrelsens ordförande angående löftet om 1000 nya hyresrätter KS/2013:218
§195 Svar på interpellation av Eva Eriksson (S) och Faradj Koliev (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande om behovet av bra cykelleder genom centrala Solna KS/2013:219
§196 Svar på interpellation av Nazar Nashat (S) och Tommy Rosén (S) till omvårdnadsnämndens ordförande angående rätt till ledsagning enligt LSS för blinda, gravt synskadade samt dövblinda KS/2013:220
§197 Svar på interpellation av Sara Kukka-Salam (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående politiska ungdomsförbund på Solna Gymnasium KS/2013:221