Sammanträde: Valnämnden/2014-04-08

Sammanträdesdatum:
2014-04-08

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§11 Kommunikationsplan för 2014 års val till Europaparlamentet samt val till Riksdag, Kommun- och Landstingsfullmäktige KS/2014:144
§12 Röstmottagare i vallokal vid 2014 års val till Europaparlamentet
§13 Kommunala bud vid 2014 års val till Europaparlamentet samt val till Riksdag, Kommun- och Landstingsfullmäktige
§14 Meddelande
§15 Information
§16 Övriga frågor