Sammanträde: BUN/2013-06-18

Sammanträdesdatum:
2013-06-18

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§73 Fastställande av föredragningslistan
§74 Förvaltningschefen informerar
§75 Organisation av Skytteholmsskolan BUN/2013:89
§76 Tillsyn av verksamheten vid den enskilda pedagogiska omsorgen Små havsstjärnor BUN/2013:85
§77 Ansökan om godkännande att utöka antal förskoleplatser vid fristående förskolan Imagination International PreSchool BUN/2013:332
§78 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Paviljongen Barnens Montessoriakademi - Åtgärdsplan BUN/2012:899
§79 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Barnens Motessoriakademi Carl Malmstens väg - Åtgärdsplan BUN/2013:80
§80 Kompletterande ansökan om godkännande av egna urval och intagningsregler vid fristående förskolan Creativo AB BUN/2013:384
§81 Ansökan om godkännande att utöka antalet förskoleplatser vid fristående förskolan I Ur och Skur Järvastaden BUN/2013:426
§82 Utvärdering av organisationen av Fridhemsskolan BUN/2013:123
§83 Timplan för grundskolan (med anledning av ny lagstiftning) BUN/2013:438
§84 Regler och avgifter för fritidshem i Solna stad BUN/2013:371
§85 Anmälan av delegationsbeslut
§86 Inkomna meddelanden
§87 Postlista
§88 Övriga frågor