Sammanträde: KFN/2017-06-01

Sammanträdesdatum:
2017-06-01

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Närvaro
2 Justering
§29 Fastställande av föredragningslista
§30 Information
§31 Beslut om överenskommelse mellan BUN och KFN om utförandet av fritidsklubbverksamhet KFN/2017:94
§32 Delårsrapport per april 2017 KFN/2016:8
§33 Tidplan för budgetarbetet 2018 - 2020 KFN/2017:52
§34 Yttrande över motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigéhn (V) angående IT-guide KFN/2017:35
§35 Utvärdering av samarbete mellan Solna kulturskola och Kultur Sundbyberg, samt beslut om fortsatt samarbete KFN/2017:88
§36 Beslut om Solna stads kulturstipendium 2017 KFN/2017:16
§37 Beslut om kulturprojektbidrag till Teater i Haga för föreställningen Pojken och Stjärnan KFN/2017:70
§38 Beslut om kulturprojektbidrag 2017 till Bergshamra för alla KFN/2017:71
§39 Beslut om kulturprojektbidrag till föreninen Ett Levande Hagalund KFN/2017:72
§40 Sekretessbelagd
§41 Sekretessbelagd
§42 Sekretessbelagd
§43 Sekretessbelagd KFN/2017:11 KFN/2017:21
§44 Anmälan av ärendelista KFN/2017:22
§45 Meddelanden KFN/2017:10
§46 Övrigt