Sammanträde: BUN/2013-05-15

Sammanträdesdatum:
2013-05-15

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§47 Fastställande av föredragningslista
§48 Förvaltningschefen informerar
§49 Delårsbokslut per 30 april 2013 BUN/2013:193
§50 Redovisning till Skolinspektionen av åtgärder med anledning av kvalitetsgranskning av kommunens resursfördelning BUN/2012:303
§51 Rekommendation att teckna överenskommelse om gemensamma tilläggsbelopp för gymnasieskolan BUN/2013:230
§52 Förslag på överenskommelse mellan länets kommuner om kostnadsdelning för särskild undervisning vid sjukhus BUN/2013:229
§53 Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad BUN/2013:191
§54 Regler för rätt till bidrag för att driva pedagogisk omsorg i Solna stad BUN/2013:343
§55 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Villa Solstrålen Barnens Montessori Akademi BUN/2013:82
§56 Tillsyn av verksamheten vid den enskilda pedagogiska omsorgen Therese familjedaghem BUN/2013:84
§57 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Hagalund BUN/2013:83
§58 Tillsyn av verksamheten vid den fristående förskolan Vittra förskola i Frösunda - kompletteringar gällande åtgärdsplan BUN/2011:1223
§59 Ansökan från Nettans familjedaghem om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg BUN/2013:105
§60 Ansökan från Förskolan Piazzan AB om godkännande som huvudman för fristående förskolan Piazzan BUN/2013:173
§61 Ansökan om byte av lokal för enskild pedagogisk omsorg BUN/2013:260
§62 Rapport av verksamheten inom BUF-direkt BUN/2013:194
§63 Yttrande till kommunfullmäktige avseende motion om klimatsmart mat och mathantering inom offentlig sektor från Laila Fröberg (MP) BUN/2012:812
§64 Kartläggning av vårdnadshavares behov av barnomsorg under kvällar, nätter och helger BUN/2013:322
§65 Sekretessbelagd
§66 Sekretessbelagd
§67 Elektroniska nämndhandlingar till barn- och utbildningsnämnden BUN/2012:669
§68 Nämndinitiativ från Miljöpartiet gällande statistik över personal på förskola BUN/2013:392
§69 Anmälan av delegationsbeslut
§70 Inkomna meddelanden
§71 Postlista
§72 Övriga frågor