Sammanträde: BUN/2013-04-10

Sammanträdesdatum:
2013-04-10

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Justering
§26 Fastställande av föredragningslista
§27 Förvaltningschefen informerar
§28 Sekretessbelagd
§29 Sekretessbelagd
§30 Budgetuppföljning per 31 mars 2013 BUN/2013:192
§31 Uppföljning av tillsyn av verksamheten vid Karusellens förskola, uppföljning av åtgärdsplan BUN/2012:494
§32 Tillsyn av verksamheten förskolan Barnens Montessori akademi, Carl Malmstens väg BUN/2013:80
§33 Yttrande över ansökan från Peabskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Solna stad BUN/2013:158
§34 Yttrande över ansökan från Maestro Svindersvik AB om godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem i Solna kommun BUN/2013:159
§35 Yttrande över ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Solna kommun BUN/2013:160
§36 Yttrande över ansökan från Iman Alwan om godkännande som huvudman för en förskoleklass, grundskola och fritidshem för Harsyra skola i Solna stad BUN/2013:184
§37 Ansökan om integrerad samisk undervisning BUN/2012:1217
§38 Ansökan om integrerad samisk undervisning BUN/2013:190
§39 Anmälan av delegationsbeslut
§40 Meddelanden
§41 Postlista
§42 Övriga frågor