Sammanträde: KF/2014-10-27

Sammanträdesdatum:
2014-10-27

Ladda ner:

Punktnr Punktrubrik Ärendenr Dokument info
1 Föredragningslista
§162 Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden oktober 2014 - oktober 2018 KS/2014:336
§163 Val av revisorer samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunrevisionen för verksamhetsåren 2015-2018 KS/2014:337
§164 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och 1:e vice ordförande i arvodeskommittén för mandatperioden oktober 2014 - oktober 2018 KS/2014:338
§165 Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden oktober 2014- oktober 2018 KS/2014:339
§166 Tjänstgöringsordning för ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden oktober 2014 - oktober 2018 KS/2014:340
§167 Anmälan av kommunalråd samt gruppledare i kommunstyrelsen för tiden från valet till nästa val av kommunstyrelse och anmälan av kommunalråd mandatperioden 2014 - 2018 KS/2014:341
§168 Avsägelse (KS/2010:347)
§169 Avsägelse (KS/2014:361) KS/2014:361
§170 Avsägelse (KS/2014:361) KS/2014:361