Dokument: Detaljplan för kv Banken m.fl. inom stadsdelen Skytteholm

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-18
Beskrivning:
Detaljplan för kv Banken m.fl. inom stadsdelen Skytteholm
Nämnd:
Kultur- o fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:146
Tillhör:
KFN/2017-10-19
Punktrubrik:
Meddelanden
Dokumenttyp:
Planbeskrivning
Sekretessgrund:
Ingen