Dokument: Beslut om tjänsteresa till Leuven Belgien

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-18
Beskrivning:
Beslut om tjänsteresa till Leuven Belgien
Nämnd:
Kultur- o fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:11
Tillhör:
KFN/2017-10-19
Punktrubrik:
Anmälan av delegationsbeslut
Dokumenttyp:
Delegationsbeslut
Sekretessgrund:
Ingen