Dokument: TJÄNSTESKRIVELSE BN 18 okt 2017 Sonetten 3, Virebergsvägen 3 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - Två tillkommande bostäder på vind samt fasadändring, fönster och fönsterdörrar, i flerbostadshus

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-08-31
Beskrivning:
TJÄNSTESKRIVELSE BN 18 okt 2017 Sonetten 3, Virebergsvägen 3 Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - Två tillkommande bostäder på vind samt fasadändring, fönster och fönsterdörrar, i flerbostadshus
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2015:2844
Tillhör:
BND/2017-10-18
Punktrubrik:
Sonetten 3, tillkommande bostad mm
Dokumenttyp:
Tjänsteskrivelse
Sekretessgrund:
Ingen