Dokument: Anmälda delegationsbeslut per 2017-11-02

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-11-02
Beskrivning:
Anmälda delegationsbeslut per 2017-11-02
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Tillhör:
KS/2017-11-13
Punktrubrik:
Anmälda delegationsbeslut
Dokumenttyp:
Delegationsbeslut
Sekretessgrund:
Ingen