Dokument: Sammanfattning av utredning enlig lex Sarah, Attendo Tallbacken Asyl & PUT

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-27
Beskrivning:
Sammanfattning av utredning enlig lex Sarah, Attendo Tallbacken Asyl & PUT
Nämnd:
Socialnämnden
Diarienummer:
SN/2017:128
Tillhör:
SN/2017-11-14
Punktrubrik:
Meddelanden
Dokumenttyp:
Övrigt
Sekretessgrund:
Ingen