Dokument: Reserapport från ledningsgruppens resa till Fredriksberg, Danmark den 10-11 augusti 2017

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-08-31
Beskrivning:
Reserapport från ledningsgruppens resa till Fredriksberg, Danmark den 10-11 augusti 2017
Nämnd:
Kultur- o fritidsnämnden
Diarienummer:
KFN/2017:11
Tillhör:
KFN/2017-09-21
Punktrubrik:
Sekretessbelagd
Dokumenttyp:
Rapport
Sekretessgrund:
Ingen