Dokument: KFN § 34 Yttrande över motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigéhn (V) angående IT-guide

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-06-13
Beskrivning:
KFN § 34 Yttrande över motion av Thomas Magnusson (V) och Linda Cigéhn (V) angående IT-guide
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:98
Tillhör:
KS/2017-09-11
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
125 kB
Sekretessgrund:
Ingen