Dokument: Remiss om Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-08-31
Beskrivning:
Remiss om Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2017:268
Tillhör:
KS/2017-11-13
Punktrubrik:
Yttrande över remiss – Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018-2029
Dokumenttyp:
Missiv
Filtyp:
pdf
Filstorlek:
131 kB
Sekretessgrund:
Ingen