Dokument: Sammanställning LSS 2:a kvartalet 2017 reviderad version

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-09-11
Beskrivning:
Sammanställning LSS 2:a kvartalet 2017 reviderad version
Nämnd:
Omvårdnadsnämnden
Diarienummer:
ON/2017:64
Tillhör:
ON/2017-09-19
Punktrubrik:
Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2:a kvartalet 2017
Dokumenttyp:
Rapport
Filtyp:
xlsx
Filstorlek:
11 kB
Sekretessgrund:
Ingen