Dokument: De länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar, föreslås upphävas

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2017-10-02
Beskrivning:
De länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten, ensamkommande barn och ungdomar, föreslås upphävas
Nämnd:
Socialnämnden
Diarienummer:
SN/2017:163
Tillhör:
SN/2017-11-14
Punktrubrik:
Yttrande över rekommendation från Storsthlm om att upphäva de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar inom socialtjänsten
Dokumenttyp:
Brev
Filtyp:
pdf
Filstorlek:
720 kB
Sekretessgrund:
Ingen